Grondwerken

 • Omgevingswerken

 • Nivelleringswerken

 • Rioleringswerken (leveren en plaatsen van rioleringen)

 • Funderingswerken

 • Kraanwerk in beperkte ruimtes

 • Graafwerk in beperkte ruimtes (zoals kruipkelders) met behulp van transportbanden

 • Graven van vijvers (ook vis- en zwemvijvers)

 • Verwijderen van vijvers (in beton, poleyster…) en hagen

 • Voorbereidingswerken voor de aanleg van opritten en terrassen (tot afgewerkte onderlaag gerealiseerd uit drainagebeton)

 • Voorbereidingswerken voor de aanleg van tuinen (drainage, voorziening van elektriciteitsleidingen…)

 • Leveren en plaatsen van betonklinkers en -tegels, dolomiet, grav√©…